DISCOVERY 2020

Land Rover Discovery 2017 1280 25 1

LAND ROVER – DISCOVERY 2020 Kể từ khi chính thức lăn bánh trên đường phố, trên những cung đường bùn lầy hay sa mạc vào năm 1989, Discovery đã kiến tạo một hành trình mang bản sắc của riêng mình. Từ vùng đất Alaska đến Zambia, Land Rover Discovery đều trở thành biểu tượng của